Mentoring

Mentoring jest obecnie narzędziem szeroko stosowanym w pragmatycznych, nastawionych na szybki efekt organizacjach pozostających pod presją czasu.

Jest ustrukturyzowaną relacją partnerską między mentorem, czyli osobą bardziej doświadczoną i merytorycznie przygotowaną do przekazywania wiedzy, a mentee, czyli uczniem/podopiecznym. Mentorem w wewnątrz organizacji zostaje najczęściej osoba posiadająca dłuższy staż pracy oraz piastujące wyższe stanowisko, a w przypadku braku takiego zasobu wewnątrz organizacji mentorem zostaje konsultant będący praktykiem biznesu.

Mentor to osoba, która pełni rolę życzliwego nauczyciela i nierzadko zaufanego doradcy, jednak cała relacja przebiega na poziomie profesjonalnym. Mentorzy oraz mentees spotykają się i komunikują między sobą w sposób regularny. Mentoring oparty jest na ciągłym wsparciu i rozwoju, który jest nakierowany na zlikwidowanie blokad zidentyfikowanych u mentee. Dzięki pracy z mentorem w warunkach kontrolowanego ryzyka Klient rozwija praktyczne umiejętności w oparciu o swoje mocne strony oraz wskazówki mentora. W trakcie takiej współpracy rozwijane są zarówno kompetencje jak i samoświadomość, przybliżając tym samym do spełnienia oczekiwań stawianych pełnionej przez mentee roli. Kluczowe dla relacji są wzajemne zaufanie, zrozumienie empatia, oraz zasada poufności oraz szacunku.

Nasi doświadczeni konsultanci w charakterze mentora wspierają rozwój Klientów w zakresie:

  • Zarządzania projektem
  • Zarządzania zmianą
  • Wybranych kompetencji menedżerskich
  • Facylitacji spotkań o charakterze problem solvingowym lub kreatywnym.

Zapytaj o ofertę

KAIZEN IT

Nie czekaj skontaktuj się z nami już dziś!