ZWINNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI IT/ AGILE MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT IT TEAMS

2 400,00 zł

Celem warsztatu jest: Celem szkolenia jest przedstawienie metod zwinnego zarządzania wymaganiami w zespołach, realizujących przedsięwzięcia w organizacjach odchudzonych. Zapoznanie uczestnika z kontekstem, w którym działa zespół Agile oraz konkretne techniki stosowane w ramach zespołów wytwórczych. 

Z czym wyjdziesz? 
Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi zastosować kluczowe dla zespołu, techniki zwinnego zarządzania wymaganiami. Powinien znać role w zepole Agile i interakcje pomiędzy nimi, istotne dla skutecznego zarządzania wymaganiami. Uczestnik szkolenia rozpoznaje kontekst, w którym zespół działa oraz umiejętnie identyfikuje zgrożenia dla powodzenia przedsięwzięcia realizowanego przez zespół.