ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTOWYM W PRAKTYCE

PROJECT RISK MANAGEMENT

szkolenie w Warszawie

GDZIE I KIEDY?

GDZIE I KIEDY?


Prowadzący: Małgorzata Kusyk 

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA


Zapoznanie się uczestników z koncepcją i procesem zarządzania ryzykiem w projekcie. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania ryzykiem oraz tworzenia dokumentacji projektowej. Zmotywowanie do wdrożenia koncepcji w życie

Z czym wyjdziesz?

Z czym wyjdziesz?


Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: zidentyfikować i opisać ryzyka oraz zrozumieć problemy związane z tym etapem, oszacować ryzyka: określić ich skalę oraz zrozumieć wpływ, przygotować realistyczne odpowiedzi na ryzyko, korzystać z narzędzi efektywnego zarządzania ryzykiem, będą rozumieli koncepcję i proces zarządzania ryzykiem

Słowami uczestników

 • “Program omówiony szczegółowo, sensownie i ciekawie.”
 • “Warsztat dużo wnosi w moją wiedzę/niewiedzę, teraz wiem więcej i umiem reagować na różne zagrożenia!”
 • “Bardzo ciekawy program, prowadząca elastycznie reagowała na potrzeby grupy. Polecam innym!”
 • “Trenerka bardzo uważna i świetna merytorycznie!”
 • “Doskonały warsztat, polecam!”
KAIZEN IT
KAIZEN IT
KAIZEN IT

Agenda

Program warsztatu

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

 • Kluczowe pojęcia: niepewność, ryzyko, zagrożenie i szansa, tolerancja
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Korzyści wynikające z wdrożenia procesu oraz jak je mierzyć
 • Rola moderatora procesu zarządzania ryzykiem
 • Moderowanie oraz planowanie procesu zarządzania ryzykiem

2. Identyfikacja ryzyka

 • Ryzyko, czy nie ryzyko? Zastosowanie odpowiedniego języka
 • Jak zidentyfikować ryzyko – narzędzia i techniki
 • Analiza SWOT
 • Analiza ograniczeń i założeń
 • Struktura Podziału Ryzyk (Risk Breakdown Structure)

3. Ocena ryzyka

 • Analiza jakościowa
 • Analiza ilościowa
 • Problemy z oceną ryzyka
 • Matryca Prawdopodobieństwa – Skutku
 • Kategoryzacja ryzyk – znalezienie wspólnych źródeł/ przyczyn ryzyk

4. Realistyczne rozwiązania 

 • Plan reakcji na ryzyko – cel
 • Plan reakcji na ryzyko – narzędzia i techniki
 • Strategie reakcji na ryzyko negatywne – zagrożenia
 • Strategie reakcji na ryzyko pozytywne – szanse
 • Metoda Crawforda

5. Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi i technik – praca w grupach z przykładowym scenariuszem projektowym

 • Wprowadzenie do zadania/ zapoznanie się ze scenariuszem
 • Identyfikacja ryzyk – zagrożeń i szans. Zastosowanie analizy SWOT oraz analizy ograniczeń i założeń
 • Priorytetyzacja zidentyfikowanych ryzyk. Zastosowanie Matrycy Prawdopodobieństwa i Skutku
 • Kategoryzacja ryzyk – RBS/WBS
 • Zaproponowanie realistycznych rozwiązań dla kilku ryzyk
 • Prezentacje wyników poszczególnych zespołów
   

Cena: 2450,00 zł

 • Podana cena zawiera podatek VAT (23%)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Szkolenia odbywają się w Warszawie i całej Polsce.

Nie czekaj skontaktuj się z nami już dziś!